Top Bar

Off-Canvas

Teacher Websites

Ms. Yackel   https://sites.google.com/ucfsd.net/miss-yackels-corner/home
Reading Support   https://sites.google.com/a/ucfsd.net/reading-support/home
Speech   https://sites.google.com/a/ucfsd.net/cfe-speech-language/
Mrs. Robinson Kindergarten https://sites.google.com/ucfsd.net/cfeskindergarten/home
Mrs. Keller PreFirst https://sites.google.com/a/ucfsd.net/akeller/
Mrs Nelson 1st https://sites.google.com/a/ucfsd.net/mrs-nelson-s-first-grade-class/
Mr. Sciecinski 1st https://sites.google.com/a/ucfsd.net/mr-sciecinski-s-first-grade-class/
Mr. Lapp 2nd https://sites.google.com/a/ucfsd.net/mr-lapp-s-second-grade-class/
Mrs. Conover 2nd https://sites.google.com/a/ucfsd.net/econover/
Mrs. Gillespie 2nd https://sites.google.com/a/ucfsd.net/mrs-gillespie-s-2nd-grade-class/
Mrs DeNenno 3rd https://sites.google.com/a/ucfsd.net/mrs-denenno-s-3rd-grade/
Mrs. Whitman 3rd https://sites.google.com/a/ucfsd.net/ms-whitman-s-third-grade/home
Mrs. Bickings 4th https://sites.google.com/a/ucfsd.net/mrs-bickings-3rd-grade/
Mrs. Hughto 4th https://sites.google.com/ucfsd.net/ms-hughtos-webpage/home
Mrs. Hughes 4th https://sites.google.com/a/ucfsd.net/mrs-hughes-second-grade/
Mr Wagner 4th https://sites.google.com/a/ucfsd.net/mr-wagner-s-website/home
Mrs. Broderick 5th  https://sites.google.com/ucfsd.net/broderick-website/home
Mrs Doyer 5th https://ucfsd.instructure.com/login/canvas
Mrs. Roberts 5th

https://sites.google.com/s/1ryhDmkoyTVPGvRYUMHR5vB...

Mrs. Price Library

https://cfes.ucfsd.org/library

Mrs. Smith Art https://sites.google.com/a/ucfsd.net/mrs-smith-s-art-room/
Mrs. Gehris AT https://sites.google.com/a/ucfsd.net/cfe-at/
     
Mr Miller Band https://sites.google.com/a/ucfsd.net/cfes-band/
Mrs. Grubb Instructional Support https://sites.google.com/a/ucfsd.net/cfes-instructional-support/
Mrs. DeWees Instructional Support https://sites.google.com/a/ucfsd.net/cfes-instructional-support/
Mrs. Robinson Kindergarten https://sites.google.com/a/ucfsd.net/mrs-robinson-s-kindergarten/
    http://sites.google.com/a/ucfsd.net/cfes-library
Ms. Morettini 1st https://sites.google.com/a/ucfsd.net/miss-morettini/
Mrs. Eichmann Strings https://sites.google.com/a/ucfsd.net/elemstrings/
Mr Hirt Technology https://sites.google.com/a/ucfsd.net/cfes-hes-technology-class/
 
Ms. Clark Health https://sites.google.com/ucfsd.net/ms-clark-s-health/home